Friday, December 13, 2013

נפתלי בנט הפחדןאמש שודרה כתבתה של מיקי חיימוביץ, במסגרת "המערכת", על המובטלים השקופים בישראל - אלה שאינם באמת עובדים כי הם לא מוצאים עבודה, אולם אינם נספרים כמובטלים מסיבות טכניות שונות

את תגובת הממשלה ייצג שר הרווחה והשרותים החברתיים, מאיר כהן ממפלגת יש עתיד

מערכת "המערכת" פנתה גם לשר הכלכלה, נפתלי בנט, אך זה בחר שלא להתעמת בשידור עם העובדות הקשות שהועלו בתכנית, והעדיף לשלוח במקומו תגובה בכתב

בכך הוכיח בנט שוב, שניתן להיות לוחם וקצין נועז בסיררת מטכ"ל, ויחד עם זאת להיות מוג לב ושפן
ייתכן שמר בנט הוכיח את אומץ ליבו בקרב ובמבצעים נועזים בעורף האוייב; אך כפי שלימדנו מורנו ורבנו, ישעיהו לייבוביץ': הגבורה בשדה הקרב היא הצורה הזולה ביותר של גבורה אנושית. אין לזלזל בה, אך להפגין אומץ לב בשדה האזרחי לפעמים קשה הרבה יותר. ובמבחן הזה, נפתלי בנט נכשל פעם נוספת

No comments:

Post a Comment