Thursday, June 13, 2013

?אולי צריך להיות חוק נגד דברים כאלה
השבוע נפתחה חנות של "לואי ויטון" בישראל. מחירו של זוג נעליים שם הוא 40 אלף שקל, שזה בערך משכורת שנתית של אזרח צמית ממוצע בישראל, או בערך תקציב הגלידה השנתי של משפחת נתניהו

למקרא הידיעה, התעוררה אצלי שוב הדילמה הישנה: אולי צריך להיות חוק נגד הדברים האלה
כלומר, אני בעד דמוקרטיה וחופש וכל החרטא הזה, אבל - אני גם נגד עונש מוות, ויחד עם זה, כשמדובר באדולף אייכמן, אני לא בטוח. אני נגד העובדה שתלו אותו ושרפו את גופתו? זה, כמו שאמר אלי ויזל, פלאנטה אחרת. מקרה מיוחד. "מעמד שכל" בלשון הפילוסופיה של ימי הביניים. נקודה סינגולארית

ובכן, אזרחי ישראל: נעליים ב-40 אלף שקל זה נקודה סינגולארית. זה מתועב ומגעיל מספיק כדי שזה לא יהיה מספיק להגיד שזה לא יפה. מעושרים הם לפעמים געגועים לחוק שיקנוס ב-400 אלף שקל את מי שקונה נעליים ב-40 אלף

No comments:

Post a Comment