Tuesday, February 28, 2012

האלטרנטיבה לביבי, מס. 1

כבר שנים שאני מחפש אלטרנטיבה לממשלות הרעות ששולטות בישראל. בשבוע שעבר התפרסמה כתבת פרופיל נרחבת על המועמדת המובילה, חברת הכנסת ציפי לבני. למרות שלא ציפיתי להרבה, קראתי בעיון. בכל זאת, עיתון "הארץ

http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1642233לבני שחררה את כל הקלישאות הרגילות. האמת, היום שם גם כמה אמירות ספק-אמיצות. למשל, על עמדתה באשר לעיסקת שליט (נגד). עמדתה דווקא יכולה הייתה להיות קרובה מאד לעמדה שלי, אבל על כך בפוסט אחר. גם עמדה זאת שלה, הייתה מנוסחת באופן רשלני. אבל הרגע המעניין הגיע כשהמראיין, גידי וויץ, דחק אותה לפינה בשאלה: האם את מודה שהורייך טעו כשקידשו את ארץ ישראל השלמההנה מה שמנהיגת האופוזיציה ענתה


היכולת היחידה ליישם את הערכים של ההורים שלי היא בבחירה בין מדינה אחת בין הים לירדן, שאז אתה מיישם את ערכי השוויון שגדלתי עליהם, אזרחות מלאה, ואז יש סכנה עתידית לקיומה של המדינה העתידית, או כדי ליישם את שני הערכים האלה, אתה מקיים מדינה יהודית דמוקרטית בטוחה על חלק מארץ ישראל. אני הגעתי למסקנה שהדרך ליישם את אותם ערכים עוברת דרך שתי מדינות לאוםמי שהבין, שיקום

מי שחושב שאפשר להעמיד מנהיגות אלטרנטיבית, באמצעות ערפול ולהטי מילים מטושטשות, שיחשוב שובבשבוע הבא: יאיר לפיד, התקווה האחרונה

No comments:

Post a Comment