Wednesday, February 2, 2011

ביבי: קצין (בסיירת מטכ"ל) ומוג לב
ראש הממשלה של ישראל, בנימין (ביבי) נתניהו, הוא ההוכחה החיה למורכבות החיים. מסתבר שאפשר להיות קצין לשעבר בסיירת מטכ"ל, וגם להיות פחדן מוג לב


בהודעה לעיתונות שפורסמה היום מטעם "מקורבים לנתניהו" (מעין מטרות-דמות שמאחוריהן נתניהו מסתתר כשהוא פוחד לדבר לציבור ישירות), נאמר: נתניהו נהג אמש כמבוגר האחראי בבחירתו של האלוף נווה כרמטכ"ל עד למינוי רמטכ"ל באופן קבוע. הוא קיבל החלטות - לא מצמץ, לא זיגזג וחתך... הרי גם אם גלנט יזוכה בסופו של דבר, הדבר ילווה בהליך ארוך ומסורבל במהלכו הייתה נגרמת פגיעה חמורה לכושר ההרתעה של מדינת ישראל וצה"ל... גם האפשרות השנייה של המשך כהונתו של אשכנזי, שנראית לכאורה טבעית, היא בלתי סבירה. אופציה שכזו נוכח הנתק וחוסר שיתוף הפעולה בין לשכת הרמטכ"ל ומשרד הביטחון, הנעות כשתי ספינות נפרדות, מסוכנת לביטחון ישראל

ובכן, הבה נבחן את העובדות
הליך בחירת הרמטכ"ל העשרים מתנהל כבר זמן רב באופן רשלני. אם יש לכך השפעה על "כושר ההרתעה של מדינת ישראל," או על מה שנשאר ממנו, הרי שהנזק הגדול כבר נעשה. עוד מספר שבועות של הליך תקין יותר לא יעלו ולא יורידו. אבל נתניהו, ג'אנקי של סקרי דעת קהל וחרד לדימויו ולשלמות הקואליציה, כרגע פוחד בעיקר מדבר אחד: מבג"ץ בעניין גלנט. זאת הסיבה האמיתית לאי תמיכתו במינוי
אם כן, מדוע לא לבקש יפה מאשכנזי לדחות את שחרורו, לשלם את דמי הביטול על הכרטיס לקריביים שקנה, ולהאריך את כהונתו במספר חדשים
אז זהו, שנתניהו פוחד גם מאהוד ברק. וברק, כידוע, שונא את אשכנזי יותר מאשר את נסראללה, ולכן לא יסכים להשאיר את הרמטכ"ל הנוכחי עוד יום אחד בלשכתו
הנתק וחוסר שיתוף הפעולה... מסוכנת לביטחון ישראל?! במשך כמעט ארבע שנים נעות שתי הלשכות כשתי ספינות נפרדות, והנה לפתע נזכר נתניהו שזה בעצם "מסוכן לבטחון ישראל"? תירוץ יצירתי מאד

למרות שהחוק בישראל קובע, שאת הרמטכ"ל ממנה הממשלה כולה – כולם יודעים ששר הביטחון הוא הקובע, וראש הממשלה הוא לא יותר מחותמת גומי נידפת ברוח

אם כן, הבה נסכם: נתניהו פוחד מבג"ץ, ולכן לא יגן על מינוי גלנט. הוא פוחד מברק, ולכן לא יאריך את הקדנציה של אשכנזי. כרגיל, הוא בחר בפשרה – מינויו של יאיר נוה, שהיה סגן לזמן קצר, לרמטכ"ל זמני. הוא גם רועד מפחד מפני ליברמן, ולכן נגרר אחריו בכל גחמה. הוא פוחד מאיבוד השלטון, ולכן לא נוקט שום יוזמה מדינית, פן תתפרק הקואליציה. הוא פוחד אפילו ממשפחתו העדינה והאצילית של גלעד שליט, ולכן לא העז לבקר אפילו פעם אחת ויחידה במאהל המחאה המוצב מטרים ממעונו הרשמי – בתקופה הארוכה ששליט נמצא בשבי. מאבטחיו תמיד מגניבים אותו הביתה בדרך צדדית

ועם זאת אומרים, שיותר מכל הוא פוחד משרה

No comments:

Post a Comment